Ředění

Jak správně ředit epoxidový lak? Četl jsem, že se nemá ředit vůbec, ale ve vašem informačním listu je napsáno 30%. Jak je to ve skutečnosti? Děkuji.

Ředění

Při aplikaci napouštěcího (penetračního) nátěru palubkové nebo parketové podlahy se natužený lak z důvodu snadnějšího zasáknutí přiřeďuje xylenovými rozpouštědly. Sem patří například ředidlo pro epoxidové nátěrové hmoty S 6300, S 6005 nebo S 6003. Nepřidávejte více než 30% ředidla pro vznik penetrační kompozice. Aplikaci této penetrační kompozice provádějte rovnoměrně tak, aby se na podkladu netvořila souvislá laková vrstva. Epoxidový lak Polycol 323, prodávaný naší firmou, je připraven přímo ke vlastnímu zpracování bez nutnosti dořeďování. Tedy po penetraci můžete smísit složku A a složku B v tužícím poměru 100:40 a provádět první lakovou vrstvu. Následný den proveďte stejným způsobem druhou vrstvu. Pokud je obal s lakem opakovaně otevírán a zavírán, dochází k odpařování přítomných rozpouštědel. U hmoty stoupá viskozita a roste obtížnost zpracování. Z tohoto důvodu je nutné mírným přidáváním rozpouštědla udržovat příjemnou zpracovatelskou konzistenci. Přidávání rozpouštědla, by nikdy nemělo převýšit 10%. Při větším naředění klesá množství aplikované epoxidové kompozice na podkladu a snižuje se celková životnost ochranného filmu. Při dlouhodobém skladování nebo při vyšších skladových teplotách i z originálního balení může uniknout část přítomných rozpouštědel. Zkušený aplikátor na tuto skutečnost reaguje přidáním přiměřeného množství rozpouštědla do natužené směsi. Ředění provádějte s mírou, aby jste si v lakové vrstvě neuzavřel rozpouštědla, která se budou obtížně z lakové vrstvy odpařovat. Při aplikaci jakéhokoliv rozpouštědlového systému, vždy aplikujte raději více slabých vrstev než jednu silnou.

Ladislav Cibulka

Zápach

Prosím o informaci - v bytě nad námi prováděla firma úpravu podlahy - dle předloženého certifikátu č. 3013V-10-0153 - výrobkem Polycol 323 + Polycol 560- od té doby - to je cca 2,5 měsíce je v našem bytě ze stropu neustále cítit zápach z této použité barvy. Prosíme proto o podání zprávy, zda je to možné a radu, jak máme tento zápach odstranit. Firma, která práci prováděla nám doporučila větrání a topení, ale zdá se nám, že tyto potíže trvají dlouhou dobu. Děkuji za zprávu Karel Viktorin

Zápach

Hezký den! Při aplikaci jakéhokoliv rozpouštědlového systému (nátěru nebo laku), ať již naší výroby nebo od jakéhokoliv konkurenčního výrobce, je potřeba dodržovat základní pravidla pro práci s rozpouštědlovými systémy. Je nutné aplikovat vždy jen tenkou vrstvu, aby rozpouštědla obsažené ve hmotě mohla vytěkat v průběhu zesíťování pojiva. Toto těkání je závislé na teplotě podkladu, teplotě vzduchu a nasycenosti vzduchu vlhkostí a odpařeným rozpouštědlem. Pokud při prvním nátěru nedojde k řádnému odtěkání rozpouštědel z aplikované hmoty, jsou rozpouštědla uvězněna druhým, případně třetím nátěrem nebo lakovou vrstvou. Vzhledem k tomu, že rozpouštědla se nijak nevážou do výsledné sítě polymeru těkávají ven i z vytvrzeného systému a doba jejich těkání z nátěru nebo laku se tak prodlužuje. Obsah rozpouštědel v nátěrové hmotě ještě narůstá pokud si aplikátor hmotu tzv. přiřeďuje. Firma Vám podala správnou informaci, že k odstranění rozpouštědla z vytvrzené hmoty je potřeba teplo a větrání. 2,5 měsíce je opravdu nepřiměřená doba pro těkání rozpouštědel při správném aplikování hmoty.

Ladislav Cibulka

Napište nám

Nechte nám vzkaz. Ozveme se.