Připlnění tmelu

Je možné ještě tmel připlnit pískem? Jaké množství mám přidat?

Připlnění tmelu

Epoxidové tmely je možné připlnit. Nejprve však smíchejte složku A a složku B a velmi dobře zhomogenizujte. Teprve pak přidávejte plnivo do vzniku Vámi požadované zpracovatelské konzistence. Ta je zcela individuální a závisí též na zpracovatelské zkušenosti a užívaném nářadí.

Ladislav Cibulka

Připlnění tmelu

Dalším parametrem, který hraje roli, je velikost částic písku. Zcela jiná zpracovatelská hmota Vám vznikne, pokud do tmelu přidáte například křemenný písek zrna 1-2 mm, než když přidáte křemennou moučku zrnitosti 0,1 mm. Z Vašeho dotazu není zřejmé jakou frakcí písku chcete použít. V každém případě však používejte sušené sklářské písky. Nikdy nepožívejte písky kopané nebo říční. Jílovité podíly, v nich obsažené, významně snižují mechanické parametry vytvrzené plněné kompozice.

Ladislav Cibulka

Penetrace

Dobrý den, pane Cibulko, je nutné před aplikaci tmelu na opravu betonu Polycol 609 vždy penetrovat penetračním nátěrem Polycol 225? Děkuji za odpověď. Hezký den Pavel Dvořák

Penetrace

Hezký den! Tmelené praskliny, výtluky či jiná vyplňovaná místa, bývají obvykle znečištěna nenosnými vrstvami a prachem. U výtluků nebo u vyrovnávek je odstranění těchto separátorů vcelku snadné. Problematické bývá vyčištění dilatací spár a prasklin. Vlastní penetrace má několik úkolů. Zpevnit podklad, sjednotit ho, omezit nasákavost a hlavně vybudovat přechodový můstek mezi podkladem a následnou vrstvou. Tedy pokud žádnou z těchto vlastností nepotřebujete, nepenetrujete. Penetrace udělá to, že epoxidy z tmelu jsou pak „prorostlé“ do podkladu a při dobře provedené penetraci nelze následné užitné vrstvy od podkladu oddělit. V případě prasklin, které nejdou pořádně vyčistit si firmy pomáhají dobrou penetrací, aby byla špína „ukotvena“ k podkladu. Samozřejmě jsou aplikace, kde penetrace nemá smysl. Například pokud chcete udělat nový povrch na dlažbu, očistíte ji od separátorů, vyčistíte spáry a plochu očistíte od prachu. Do dlaždice se žádná penetrace nevpije, protože hmota je příliš kompaktní a nenasákavá. Ani ve spáře se penetrace nevsákne do dlaždice. Penetrace vteklá do prostoru pod dlaždici bude mít účel jen pokud bude bezrozpouštědlová (Polycol 264-568), protože může vyplnit část prostoru a přilepit ještě více dlažbu. Penetrace rozpouštědlová (Polycol 225-525), je naopak nebezpečná. Pokud nedostane čas na odtěkání rozpouštědla, bude toto rozpouštědlo uvnitř hmoty uzavřeno a bude se snažit dostávat ven. Razantní migrace rozpouštědla z hmoty může být fatální a může dojít i k odtržení vrstvy. Tedy tmelení spár dlažby s jejím dorovnáním pod budoucí nátěr nebo stěrku se provádí bez penetrace. Do vysokopevnostních hutněných betonů, slinutých dlažeb, Eutitu a podobných materiálů se penetrace nevsaje a tím pádem postrádá smysl. Obecně se dá říci, že čím je podklad mechanicky horší, tím více je potřeba ho penetrovat.

Ladislav Cibulka

Napište nám

Nechte nám vzkaz. Ozveme se.