Metalické stěrky

Jedna z možností jak vytvořit novou dekorativní plochu na vaší podlaze je provedení přelití stávajícího podkladu. Po mechanickém očištění, nejčastěji broušením, je vhodné plochu napenentrovat epoxidovou pryskyřicí. Penetraci provádím z důvodu uzavření podkladu a vybudování přechodového můstku mezi podkladem  následnou užitnou vrstvou. Samozřejmostí by mělo být sešití a vytmelení prasklin, jakož i jejich vyrovnání. Od kvality připraveného podkladu se pak odvíjí nejen cena, ale i životnost celého díla. Do natužené epoxidové kompozice je vmíseno dekorativní plnivo vytvářející metalický vzhled nalité hmoty. V sortimentu naší firmy je k těmto účelům používána kompozice Polycol 117L-593.


Penny floor

Zalévání peněz a jiných předmětů do transparentní pryskyřice patří mezi asambláže. Pokud se pustíte do této aplikace, můžeme vám nabídnout transparentní licí kompozici Polycol 117L.


Posyp barevnými lupínky

Z důvodu vyšší dekorativnosti lze provést do stěrkové podlahy vsyp akrylových lupínků (chipsů). Posyp chipsy se realizuje v různé intenzitě a z toho vyplývají zcela nové možnosti dekorů podlahy.


Stěrka s glittry

Z důvodu vysoké dekorativnosti jsou do transparentní epoxidové kompozice přidávány tzv glittry, které vytváří vysoce dokorativní lité podlahoviny. V sortimentu naší firmy je k těmto účelům používána kompozice Polycol 117L-593.


Napište nám

Nechte nám vzkaz. Ozveme se.