01. Aplikace pryskyřic

Syntetické  pryskyřice  se  ve  stavebnictví   používají   již řadu desetiletí.  Uplatnění nacházejí nejen při  dokončovacích  pracech,  jako  jsou  nátěry, ochrana   stavebního díla,  rekonstrukce,  sanace, ale i při dalších  stavebních  činnostech.  Pryskyřice neslouží pouze jako  estetická úprava povrchu, ale rovněž chrání  před působením různých  negativních   vlivů  jako jsou extrémní mechanické namáhání nebo působení povětrnosti a některých  chemických  médií. 


02. Důvody užití syntetických pryskyřic

Prudký nástup nových technologií a materiálů používaných v průmyslu i v občanské  sféře může  vést  ke  zvyšování negativních vlivů na okolí. Tyto vlivy lze rozdělit do tří skupin. Mechanické namáhání, chemické zatížení a namáhání kombinované. S  těmito  vlivy  se  však  zvyšují nároky na kvalitu. Nejčastější  požadavky  jsou  rovinnost a estetický vzhled, otěruvzdornost, těsnost, odolnost proti vzniku trhlin, pevnost v tlaku, ohybu i tahu, pružnost, rázová houževnatost a samozřejmě chemická odolnost,  ochrana půdy a spodních vod. Ve většině případech se setkáváme v nových i starších objektech s betonovými konstrukcemi a povrchy.  Tyto však mnohdy nesplňují  požadavky uživatelů a je nutné přistoupit  k jejich úpravě před vlastním užíváním nebo k jejich rekonstrukci. V mnoha případech se řešení nabízí prostřednictvím syntetických pryskyřic.


021. Bezpečnost práce


03. Informace

Před zpracováním epoxidových pryskyřic a tvrdidel je nutné se nejprve dokonale  seznámit s technologickým postupem aplikace všech  použitých materiálů. Ten je vždy uveden na obalu výrobku. Další informace ke každé kompozici obdrží zákazník na vyžádání v prodejním oddělení nebo oddělení technického servisu výrobce. Nejaktuálnější informace s ohledem na změny platné legislativy jsou na webových stránkách.
Samotné zpracování není příliš náročné. Práce s pryskyřicí se velmi podobá práci s cementovou  maltou respektive nátěrovými hmotami. V  žádném případě  se   však  nelze  domnívat,  že  ke zpracování syntetických  pryskyřic  je možno přistoupit  bez  předchozích praktických zkušeností. Před započetím prací s těmito materiály  je  nutné  vyžádat  si  zaškolení  servisními techniky výrobce. Vyučený  stavební dělník je  schopen si velmi  rychle po zaučení  osvojit potřebné  dovednosti při  přípravě a  zpracování pryskyřic. Jde  zejména o důsledné  dodržování přesných  mísících poměrů pryskyřice s tvrdidlem, technologických postupů a dále pak dodržování zásad hygieny  a bezpečnosti při práci.


Napište nám

Nechte nám vzkaz. Ozveme se.