01. Proč penetrujeme?

Penetrace je technologický proces upravující podklad, slouží k bezprašné úpravě porézních podkladů jako jsou beton, zdivo, dřevo, sádrokarton atd. Penetrací a impregnací se zvyšují mechanické parametry, jako je pevnost a oděruvzdornost. Současně narůstá i odolnost chemická. Při těchto aplikacích penetrace dochází k zpevnění podkladu, vytěsnění vzduchu z povrchové vrstvy, sjednocení kvality povrchu a vybudování přechodového můstku mezi podkladem a následnou užitnou vrstvou.


02. Penetrační postupy

Penetrační nátěr se nanáší nejlépe válečkem, asfaltérským koštětem nebo štětcem. Provádí se opakovaně, až do úplného nasáknutí podkladu. Na povrchu však nesmí vznikat zaschlý film penetračního laku. Dojde-li přesto k jeho vytvoření, je nutné provést ihned jeho posyp suchým křemenným pískem. Tento posyp není možné provádět při používání rozpouštědlových typů penetrací. V případě několikanásobné penetrace je obvyklá technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry 24 hodin. Pokud provádíme penetraci jako konečnou úpravu povrchu, je plocha pochůzná při 20 °C za 24 hodin. Před  zpracováním  penetračních hmot je  nutné  se nejprve  dokonale  seznámit  s technologickým postupem aplikace, hygienou a bezpečností práce.


Napište nám

Nechte nám vzkaz. Ozveme se.