01. Druhy pojiv a plniv pro polymerbetony

Škála potřeb uživatelů pojiv je široká, od pojiv flexibilních, po pojiva s vysokou tvrdostí a pojiva s různou odolností specifickým chemickým zatížením. Vhodný typ pojiva lze konzultovat na technickém servisu výrobce. Hmoty vzniklé naplněním pojiva minerálním plnivem nazýváme polymermalty a polymerbetony. Plniva jsou převážně vysušené křemenné písky, které musí vykazovat vhodnou granulometrii, zajišťující přípravu kompozic optimálních vlastností o minimální mezerovitosti a vyhovující ekonomice přípravy. Řídí se stupněm plnění kompozice a předpokládanou konstrukční tloušťkou. Polymermalty a polymerbetony mohou být buď v přírodním provedení nebo obarvené použitím pigmentované stěrkové kompozice, či přidáním pigmentové pasty do pojiva.


011. Polymerbetonová polední pauza


02. Polymerbetony, polymermalty, kamenné koberce

Polymermalta se aplikuje v tloušťce cca 1 - 5 mm se stupněm plnění 1 - 4 váhových dílů plniva na 1 váhový díl pojiva. Polymerbeton se aplikuje v tloušťce 5 - 20 mm se stupněm plnění 5 - 10 váhových dílů plniva na 1 váhový díl pojiva při ručním zpracování a 10 - 15 váhových dílů plniva na 1 váhový díl pojiva při strojním zpracování. V obou případech velikost zrna sušeného křemenného písku musí být maximálně 1/3 tloušťky vrstvy aplikované kompozice. Při přípravě polymermaltových a polymerbetonových kompozic není možné upravovat složení pojiva nebo zpracovatelské vlastnosti kompozic přídavkem rozpouštědel, neboť mohou negativně ovlivnit mechanické a hygienické vlastnosti výrobků. Samostatnou kapitolou jsou kamenné koberce tvořené pojivem a většinou křemennými oblázky.


03. Postup pokládky polymerbetonů

Do míchacího zařízení předložíme pryskyřici a tvrdidlo v předepsaném mísicím poměru. Po důkladné smísení provádíme přidávání plniva na požadovaný výsledný poměr plnění. Homogenizaci provádíme do úplného smočení plniva. Jako míchací stroje používáme zařízení se zabudovaným míchadlem. Při malých množstvích lze použít jednovřetenová ruční míchací zařízení. Takto připravenou kompozici aplikujeme na předem upravený  podklad. Hmotu rozhrneme, udusáme a provedeme její uhlazení. Připravujeme vždy jen takové množství, které jsme schopni zpracovat do 30 minut. Při ruční pokládce používáme ocelové hladítko, které v případě potřeby smáčíme xylenem. Pro strojní kladení používáme strojní hladičky.


Napište nám

Nechte nám vzkaz. Ozveme se.