01. Použití stěrek

Jedná se o dvousložkové nebo třísložkové hmoty na bázi epoxidové pryskyřice. Používají se jako nášlapná vrstva. Aplikují se přímo na napenetrovaný beton nebo na polymermaltovou či polymerbetonovou vrstvu, či na jiný nosný podklad. Pevnost v tlaku pro pochůzné podklady pod lité podlahoviny ze syntetických pryskyřic je minimálně 14,7 MPa, pro pojízdné podklady je minimálně 21,5 MPa, pro lité podlahoviny, polymermalty a polymerbetony pojízdné s  vedlejším zatížením minimálně 21,5 MPa. Přídržnost - pevnost v tahu kolmo na povrch minimálně 1,5 MPa.


02. Aplikační postup

Nejprve provedeme promíchání složky A (pojivová epoxidová část). Tím uvedeme do vznosu plniva a pigmenty obsažené ve hmotě. Pak přidáváme za mísení složku B (tvrdící část). Provedeme důkladnou homogenizaci po dobu cca 2-3 minuty. Míchání provádíme vhodným míchadlem, nejlépe takovým, které nevmíchává do kompozice vzduch. Zhomogenizovanou kompozici nalijeme na připravený podklad. Hmotu rozhrneme ocelovým pravítkem, zubovou stěrkou nebo roztahovacím válcem. V nalité podlahovině mohou být vzduchové bublinky, které odstraníme odvzdušňovacím válečkem. Dalším způsobem je tzv. "dvojí lití". Při pokládce není podlahovina aplikována v jedné vrstvě, ale nejprve je na plochu nalita cca 1/3 teoretické spotřeby materiálu. Po jejím vytvrzení jsou na ploše dobře viditelné nerovnosti nebo jiné defekty. Po jejich odstranění se provede finální lití. U aplikací litých podlahovin je třeba velmi dbát na čistotu prostředí a plochy, aby celkový vzhled nebyl rušen mechanickými nečistotami, prachem, chlupy, vlasy, uhynulým hmyzem na povrchu stěrky.


03. Parametry stěrky

Aplikační tloušťka lité podlahoviny je obvykle 2-4 mm. Spotřeby na tuto aplikaci jsou různé podle použitých materiálů a jsou obsaženy v informačních listech. Doporučená minimální teplota podkladu při pokládce je 18°C. Natuženou kompozici rozhrnujeme rozhrnovacím válcem nebo zubovou stěrkou. Litá podlahovina je po 24 hodinách pochůzná,  plné technické zatížení je možné po sedmi dnech. Lité podlahoviny se aplikují do provozů s lehkým a středním zatížením. Vyznačují se hladkým povrchem se snadnou udržovatelností.


Napište nám

Nechte nám vzkaz. Ozveme se.