01. Sortiment pojiv pro laminace

Typickým představitelem laminační epoxidové kompozice je Polycol® 171 vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 593 v poměru 100:30 hmotnostních dílů. Jedná se o velmi viskózní kompozici. Zástupci kompozic tekutějších jsou Polycol® 112 vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 593 v poměru 100:50 hmotnostních dílů a Polycol® 117 vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 593 v poměru 100:50 hmotnostních dílů.


02. Druhy výstuže pro laminování

Anorganické zastupuje nejčastěji sklené nebo uhlíkové vlákno. Organické zastupuje polyesterové, polypropylenové a polyamidové vlákno. Výztuž může být rozptýlená v celém prostoru laminátu nebo může být přísně orientována. V prvním případě jde například o skelnou nebo PP střiž s délkou vlákna cca 1 cm balenou v sáčcích nebo pytlích. Tato se přidává do kompozice a směs se nanáší běžným způsobem jako je špachtlování, několikanásobné válečkování ve speciálním případě stříkání. Ve ztuhlém laminátu jsou vlákna orientována ve všech směrech. Druhým případem je laminace s orientovaným vláknem. Zde se můžeme potkat se třemi variantami orientace. První způsob je navíjení nitě. Používá se nejčastěji při výrobě válcových zásobníků nebo trubek. Kolem středového válce nebo trnu rotují cívky s navinutou nití. Postupně kopyto opřádají za současného stříkání pryskyřice do návinu. Druhou a třetí variantou je laminování tkanou nebo netkanou textilií. Při těchto aplikacích je na podklad smočený pryskyřicí zaválečkována tkanina v jedné nebo několika vrstvách. V těchto třech variantách je vlákno orientováno v rovině laminátu. Vzhledem k orientaci této příručky se budeme dále zabývat laminováním tkanou a netkanou textilií.


03. Laminování ploch

Celoplošnou laminaci užíváme například při rekonstrukcích bazénů, vodních a jiných nádrží. Velmi často se jedná o konstrukce betonové, méně často o konstrukce kovové. Prvním krokem je očistění podkladu od nenosných vrstev. Plochy čistíme mechanicky škrábáním a broušením, při větším rozsahu je vhodné použít k očištění pískování, případně otryskání tlakovou vodou. Při mokrých postupech je nutné nechat plochy vyschnout. U betonového podkladu provedeme intenzivní napenetrování u kovových podkladů antikorozní nátěr. Po zaschnutí penetrace vytmelíme praskliny a nerovnosti. Při velkém rozsahu nerovností neprovádíme lokální, ale celoplošné tmelení. Spotřeba tmelu je závislá na nerovnostech. Obvykle se pohybuje kolem 1 kg tmelu na jeden metr čtvereční. Po ztuhnutí tmelu přikročíme k vlastní laminaci. Z laminační tkaniny šíře jeden metr nastříháme pruhy vhodné délky. Na přetmelený povrch naválečkujeme natuženou pryskyřici a do této vložíme tkaninu. Tu pak zaválečkujeme laminačním válečkem do úplného smočení a vytěsnění vzduchu. Jednotlivé pruhy pak překládáme 5 až 10 cm přes sebe. V případě laminace bazénu nejprve laminujeme stěny nakonec pak dno. Po zavadnutí pryskyřice laminát ještě jednou převálečkujeme natuženou pryskyřicí s přídavkem cca 5% thixotropního přípravku pro snížení tečení kompozice. Tímto doplníme pryskyřici do míst kde je tkanina tzv. suchá. Výsledný povrch je slitý bez vystouplé tkaniny. Tímto krokem většinou u záchytných jímek a nádrží končíme. V případě bazénů laminát po vytvrzení přebrousíme a opatříme dvojnásobným nátěrem. Nátěr s ohledem na používanou bazénovou chemii obnovujeme cca v cyklu tří let.


04. Laminování prasklin a dilatací

Častým požadavkem investora je plocha bez přiznaných dilatačních spár. V kapitole o dilatacích ať již konstrukčních nebo „divokých“ je popsáno, že dilatace je nutné ctít a síly, které pohybují budovami nelze ignorovat. Přes to nám laminát dává možnost vyhovět výše uvedenému přání na bezespárou podlahu. Praskliny a dilatace nejprve očistíme, napenetrujeme a vytmelíme do roviny. K laminacím používáme nejčastěji skelnou tkaninu gramáže 300 nebo 500 g/m2 prodávanou jako tzv. šálu. Jedná se o tkaný pruh šíře 40 cm dlouhý přibližně dvacet metrů. Vyrovnanou prasklinu nebo dilataci naválečkujeme s cca 20ti centimetrovým přesahem na každou stranu natuženou pryskyřicí. Spotřeba pryskyřice se pohybuje podle nerovností mezi 200 a 300 g/m2. U velmi rovných povrchů může být i menší. Do naválečkované pryskyřice vložíme tkaninu a laminačním válečkem z ní vytěsníme vzduchové bubliny. Tkaninu válečkujeme do jejího úplného smočení. Po ztuhnutí přelaminovaných míst, můžeme pokračovat dalšími užitnými vrstvami. Nejčastěji užívané jsou polymermaltové, polymerbetonové povlaky nebo lité podlahoviny. V případě, že dojde k oddělení podkladu v místě pod laminací, vznikne zde tzv. pseudoplovoucí podlaha. Užitná vrstva zůstává bezespárá i přes lokální oddělení od podkladu.


Napište nám

Nechte nám vzkaz. Ozveme se.