Penetrace skladu chemikálií

Penetrace očištěné betonové podlahy skladu chemikálií dvousložkovou, transparentní, rozpouštědlovou penetrací Polycol® 225 tuženou tvrdidlem Polycol® 525. Penetrace slouží jako podklad pod ochranný povlak z vysokosušinovéno epoxidového nátěru Polycol® 321 tuženou tvrdidlem Polycol® 593. Aplikace je provedená v Děčíně ve velkoskladu chemikálií.


Penetrace servis truck centra

Penetrace očištěné betonové podlahy servisu trucků dvousložkovou, rozpouštědlovou penetrací Polycol® 225 tuženou tvrdidlem Polycol® 525. Penetrace vytváří přechodový můstek mezi podkladem a následnou užitnou vrstvou z vysokosušinovéno epoxidového nátěru. Aplikace je provedená firmou UL stav s.r.o. v Ústí nad Labem ve Volvo truck centru. Penentrace z důvodu vyšší nasákavosti byla provedena dvakrát. Na fotografiích je první provedená penetrace.


Penetrace požární jímky

Penetrace očištěné požární jímky dvousložkovou, transparentní, rozpouštědlovou penetrací Polycol® 225 tuženou tvrdidlem Polycol® 525. Penetrace slouží jako přechodový můstek pod ochranný nátěr požární jímky v Čečelicích


Penetrace truhlárny

Penetrace očištěné betonové podlahy truhlárny dvousložkovou, transparentní, bezrozpouštědlovou penetrací Polycol® 264 tuženou tvrdidlem Polycol® 568. Penetrace slouží jako přechodový můstek pod bezrozpouštědlový nátěr. Aplikace je provedená ve výrobě firmy Podzimek v Brtnicích


Napište nám

Nechte nám vzkaz. Ozveme se.