Nátěry

Ochranné filmy před mechanickým nebo chemickým namáháním.

Dopravní značení

Nátěr vnitropodnikového dopravního značení dvousložkovým epoxidovým nátěrem Polycol® 301 tuženém tvrdidlem Polycol® 560 v barevném provedení RAL 1018, provedeném firmou Chemstr.

nátěr dopravního značení 1.jpg
nátěr dopravního značení 2.jpg
nátěr dopravního značení 3.jpg
nátěr dopravního značení 4.jpg

Podlaha kontejneru

Původní podlaha kontejneru z dřevěných fošen byla očištěna, zpevněna a vyrovnána epoxidovou pryskyřicí se vsypen sklářského písku. Po té byla přebroušena a vylaminována sklelnou rohoží. Po přebroušení a uzavření povrchu epoxidem se vsypem, byla natřena epoxidovým nátěrem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560. Realizaci provedla firma Epoxy s.r.o.

očištění podlahy kontejneru 1.jpg
oprava podlahy kontejneru 2.jpg
vsyp na podlahu kontejneru 3.jpg
nátěr podlahy kontejneru 4.jpg

Výrobní hala a komunikace

Nátěr výrobní plochy, komunikací a dopravního značení dvousložkovým epoxidovým nátěrem Polycol® 301 tuženém tvrdidlem Polycol® 560 v Automotive VW realizovala firma Epoxy s.r.o.

nátěr komunikací a dopravního značení 1.jpg
nátěr komunikací a dopravního značení 2.jpg
nátěr komunikací a dopravního značení 3.jpg
nátěr komunikací a dopravního značení 4.jpg

Repasování schodiště

Původní poničené schodiště domu bylo firmou PZ Stav očištěno od nenosných částí a byla doplněna plocha prošlapaných nášlapnic. Jednotlivé schody musely být provedeny s ohledem na možnost chození tak, že jeden den byly repasovány liché schody a následující den sudé schody. Vybroušením horní hrany bombáta byl schodu vrácen "ruční" kulatý vzhled.Vyrovnání bylo prosyceno epoxidovou pryskyřicí a závěrečný nátěr byl proveden z kompozice Polycol® 301 tužené tvrdidlem Polycol® 560 tak, že nášlapnice jsou tmavé a podstupnice světlé. Tím znikl zajímavý designový prvek, který osvěžil celý prostor domovní komunikace.

očištění schodiště 1.JPG
oprava schodiště 2.JPG
nátěr schodiště 3.JPG
nátěr schodiště 4.JPG

Nátěr haly

Mátěr průmyslové haly rozpouštědlovým nátěrem Polycol® 301 tuženým tvrdidlerm Polycol® 560 firmou Top podlaháři Praha v barevném odstínu RAL 7040.

nátěr haly 1.jpg
nátěr haly 2.jpg
nátěr haly 3.jpg
nátěr haly 4.jpg

Dopravní značení

Nátěr vnitropodnikového dopravního značení bezrozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 321 tuženým tvrdidlem Polycol® 593 panem Sedláčkem.

nátěr komunikací 1.jpg
nátěr komunikací 2.jpg
nátěr komunikací 3.jpg
nátěr komunikací 4.jpg

Nátěr kanceláří

Nátěr betonové podlahy vysokosušinovým nátěrem Polycol® 321 tuženým tvrdidlem Polycol® 593 ve velkoplošných stylových kancelářích firmy na zpracování papíru ve Stradonicích. Aplikaci provedla firma Čerstav. 

nátěr kanceláří 1.JPG
nátěr kanceláří 2.JPG
nátěr kanceláří 3.JPG
nátěr kanceláří 4.JPG

Nátěr komunikací

Nátěr komunikací včetně dopravního značení ve firmě Nemak bezrozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 321 tuženým tvrdidlem Polycol® 593. Nátěr byl proveden panem Maierem. Barevným řešením byly od sebe odlišeny pochůzné a pojízdné komunikace, jakož i plochy pro odkládání zboží a podobně.

Nátěr komunikací 1.jpg
Nátěr komunikací 2.jpg
Nátěr komunikací 3.jpg
Nátěr komunikací 4.jpg

Nátěr garáže

Podlaha v podzemních garážích bytového domu v Ústí nad Labem byla natřena bezrozpouštědlovou kompozicí Polycol® 321 tužené tvrdidlem Polycol® 593. Nátěr byl proveden ve variantě středně šedé RAL 7032. Realizaci provedla stavební firma H Stavby.

nátěr podzemí garáže 1.jpg
nátěr podzemí garáže 2.jpg
nátěr podzemí garáže 3.jpg
nátěr podzemí garáže 4.jpg

Nátěr skladu

Podlahu velkokapacitního skladu v Dolní Řasnici se její majitelé rozhodli využít ke sportovní aktivitě a nechali si od aplikační firmy na podlahu namalovat tenisový kurt z bezrozpouštědlové nátěrové hmoty Polycol® 321 tužené tvrdidlem Polycol® 593.

nátěr tenisového kurtu 1.jpg
nátěr tenisového kurtu 2.jpg
nátěr tenisového kurtu 3.jpg
nátěr tenisového kurtu 4.jpg

Nátěr schodů

Schodiště včetně soklů natřené rozpouštědlovou kompozicí Polycol® 301 tužené tvrdidlem Polycol® 560  v barevném provedení RAL 1013. Nátěr schodiště v soukromém domu provedla firma Albea.

nátěr schodiště 1.jpg
nátěr schodiště 2.jpg
nátěr schodiště 3.jpg
nátěr schodiště 4.jpg

Nátěr chodeb

Firemní komunikace namáhané paletovými vozíky byly ve firmě Kused v Ústí nad Labem natřeny z důvodu hygieny a designu rozpouštědlovou kompozicí Polycol® 301 tužené tvrdidlem Polycol® 560 v RAL 1006.

nátěr chodeb 1.jpg
nátěr chodeb 2.JPG
nátěr chodeb 3.JPG
nátěr chodeb 4.JPG

Nátěr skladu chemikálií

Nátěr betonové podlahy firmy Expedis v Děčíně dvousložkovým bezrozpouštědlovým epoxidovým nátěrem Polycol® 321 tuženým tvrdidlem Polycol® 593 v barvě šedé RAL 7040. Podlaha se nachází ve skladu chemikálií a je současně záchytná vana při úniku skadovaných médií.

nátěr skladu chemikálií 1.JPG
nátěr skladu chemikálií 2.JPG
nátěr skladu chemikálií 3.JPG
nátěr skladu chemikálií 4.JPG

Nátěr požární jímky

Nátěr betonové požární jímky v obci Čečelice dvousložkovým rozpouštědlovým epoxidovým nátěrem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v barvě červenohnědé. Požární jímka slouží v létě též jako "koupací rybník" a v zimě jako hokejová plocha. Realizaci provedla firma Podlahy Kunfalvi.

nátěr požární jímky 1.JPG
nátěr požární jímky 2.JPG
nátěr požární jímky 3.JPG
nátěr požární jímky 4.JPG

Sociální zázemí

Nátěr komunikací a sociálního zázemí v obchodním centru Olympia v Teplicích realizovala z bezrozpouštědlového nátěru Polycol® 321 tvrzeného tvrdidlem Polycol® 593 firma Olexa.

nátěr sociálního zázemí 1.jpg
nátěr sociálního zázemí 2.jpg
nátěr sociálního zázemí 3.jpg
nátěr sociálního zázemí 4.jpg

Nátěr truhlárny

Nátěr truhlárny firmy Podzimek rozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v barevné provedení RAL 6018.

Nátěr truhlárny 1.jpg
Nátěr truhlárny 2.jpg
Nátěr truhlárny 3.jpg
Nátěr truhlárny 4.jpg

Nátěr skladu

Nátěr skladových prostor HP Pelzer v Žatci rozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v odstínu RAL 7040.

nátěr skladu 1.JPG
nátěr skladu 2JPG
nátěr skladu 3.JPG
nátěr skladu 4JPG

Truck servis

Nátěr Volvo Truck servisu v Ústí nad Labem bezrozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 321 tuženým tvrdidlem Polycol® 593 firmou UL Stavby.

nátěr truck servisu 1.jpg
nátěr truck servisu 2.jpg
nátěr truck servisu 3.jpg
nátěr truck servisu 4.jpg

Nátěr garáže

Nátěr betonové podlahy v garáži firmou 2M Servis rozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v odstínu RAL 7040. 

nátěr soukromé garáže1.jpg
nátěr soukromé garáže2.jpg
nátěr soukromé garáže3.jpg
nátěr soukromé garáže4.jpg

Nátěr výrobní haly

Nátěr haly ve výrobě betonových výrobků firmy CS Beton rozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v barevné provedení RAL 7035. Realizaci provedla firma Podlahy Kunfalvi.

nátěr výrobní haly 1.JPG
nátěr výrobní haly 2.JPG
nátěr výrobní haly 3.JPG
nátěr výrobní haly 4.JPG

Nátěr dopravního značení

Nátěr dopravního značení firmou GAM rozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v parkovacím domu Černý most v Praze.

nátěr dopravního značení 1.JPG
nátěr dopravního značení 2.JPG
nátěr dopravního značení 3.JPG
nátěr dopravního značení 4.JPG

Nátěr bazénů

Nátěr venkovních koupacích bazénů v obci Spešov rozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v barevném provedení RAL 5012

nátěr venkovních bazénů 1.JPG
nátěr venkovních bazénů 2.JPG
nátěr venkovních bazénů 3.JPG
nátěr venkovních bazénů 4.JPG

Nátěr parkovacího domu

Nátěr pojízdných i parkovacích ploch a dopravního značení firmou GAM rozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v parkovacím domu v Hradci Králové. 

nátěr parkovacího domu 1.JPG
nátěr parkovacího domu 2.JPG
nátěr parkovacího domu 3.JPG
nátěr parkovacího domu 4.JPG

Nátěr kovové podlahy

Nátěr pochůzných kovových podlah a schodiště z "lístkového" plechu v prostorech rychlého občerstvení v Ústí nad Labem rozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v barevném odstínu RAL 9005. Realizaci provedla firma Baumruk. 

nátěr kovové podlahy 1.jpg
nátěr kovové podlahy 2.jpg
nátěr kovové podlahy 3.jpg
nátěr kovové podlahy 4.jpg

Nátěr brouzdaliště

Nátěr venkovnního dětského brouzdaliště v obci Čečelice rozpouštědlovým nátěrovým systémem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v barevném provedení RAL 5012 provedla firma Podlahy Kunfalvi.

nátěr dětského bazénu 1.JPG
nátěr dětského bazénu 2.JPG
nátěr dětského bazénu 3.JPG
nátěr dětského bazénu 4.JPG

Nátěr záchytné vany

Dvojnásobný nátěr záchytné vany u podzemních zásobníků ropných produktů Technomatu Praha dvousložkovým rozpouštědlovým epoxidovým nátěrem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v šedé barvě RAL 7032. Celý prostor druhého podzemního patra slouží jako záchytná vana pro případ úniku ropných produktů.

nátěr záchytné vany 1.jpg
nátěr záchytné vany 2.jpg
nátěr záchytné vany 3.jpg
nátěr záchytné vany 4.jpg

Nátěr zámkové dlažby

Zámková dlažba s dvousložkovým rozpouštědlovým epoxidovým nátěrem Polycol® 301 tuženým tvrdidlem Polycol® 560 v Měcholupech v barvě červenohnědé. Aplikace byla provedena svépomocí. Nátěr byl naválečkován z dekorativních důvodů na starší šedou zámkovou dlažbu. Realizace byla provedena ve spolupráci s firmou Metrum.

nátěr zámkové dlažby 1.jpg
nátěr zámkové dlažby 2.jpg
nátěr zámkové dlažby 3.jpg
nátěr zámkové dlažby 4.jpg