Zálivky

Polycol 150

Polycol 150

Pryskyřice pro zalévání v silné vrstvě.

PR001PR0010PR0011PR0012
Polycol 151

Polycol 151

Kolorovaný epoxid pro silnou vrstvu.

PR001PR0011PR0010PR0012