Kamenné koberce

Povlaky z pojiva a různých přírodních štěrků.  

Kamenné koberce

Kamenné koberce jsou částí skupiny štěrkopískových potahů. Jako plniva v nich jsou používány různé přírodní, ale i upravené materiály. Při použití vhodných pryskyřic a dodržení technologie pokládky, získáte elegantní povrch, přírodního vzhledu, s dobrou pevností a dlouhou životností. Povrch, na kterém se nikdy netvoří kaluže, neboť se jedná o vodopropustné kompozice. Pravidelnou údržbou si dlouhodobě zachovávají svůj vzhled a užitné parametry.

2-4 mm šedý.jpg
3-6mm hnědý.jpg
4-8 mm šedý.jpg
4-8 mm hnědý.jpg

Sortiment

Pro interiéry i exteriéry je typickým představitelem kvalitního pojiva s výbornými mechanickými vlastnostmi Polycol® 123 vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 593 v poměru 100:40 hmotnostních dílů. V případě, že realizujete kamenný koberec v koupelně nebo na toaletě, a po jeho pokládce ho budete zalévat transparentním epoxidem, lze použít jako pojivo Polycol® 117 vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 593 v poměru 100:50 hmotnostních dílů.  Při požadavku na matné provedení povrchu, lze kamenný koberec lakovat matným lakem Polycol® 324 PU vytvrzovaným tvrdidlem Polycol® 570 v poměru 100:20 hmotnostních dílů.

Pojivo Polycol® 123 je baleno do souprav: 1+0,4 kg; 3+1,2 kg; 5+2 kg; 10+4 kg; 20+8 kg a 30+12 kg

123 20_8.jpg
123 10_4.jpg
123 5_2.jpg
123 1_0,4.jpg

Souprava kamenný koberec

Kamenný koberec komplet, je souprava ve které je 1 kilogram epoxidového pojiva Polycol® 123 a 0,4 kg tvrdidla Polycol® 593 ve 25 kilogramech štěrku zrnitosti 2-4 mm nebo 4-8 mm. Ze štěrku frakce 2-4 mm lze z jedné soupravy vytvořit 1,6 m2 v tloušťce1 cm. Ze štěrku frakce 4-8 mm lze z jedné soupravy vytvořit 0,8 mv tloušťce 2 cm.

123 KKK.jpg

Betonové podklady

Betonový podklad musí být suchý a vyzrálý nejméně 28 dní. Povrch musí být zatažen dřevěným hladítkem, nesmí být kletován, ani poprašován cementem. Před vlastní pokládkou musí být povrch minimálně zameten. Vhodné je použít výkonný průmyslový vysavač pro odstranění separačního prachu a jiných nečistot. Je-li povrch podkladu poškozený (drolení, koroze, vystouplé cementové mléko apod.), příp. znečištěný naftou, oleji, asfaltem apod., musí se provádět přebroušení, otryskání pískem nebo ocelovými kuličkami případně jiný ověřený způsob přípravy podkladu. Vyhovuje-li podkladový beton všem požadovaným parametrům, provádí se den před vlastním kladením kamenného koberce penetrace podkladu.

Minerální a jiné podklady

Při aplikaci na cementové stěrky, opravné a podobné hmoty je důležité vědět, zda mechanické parametry těchto hmot vyhovují budoucím mechanickému používání plochy. Před vlastní aplikací zkontrolujte, zda na povrchu není vypocené cementové mléko. Pokud je, je nutné plochu přebrousit. V případě znečištění povrchu separačními látkami (například minerálními oleji a mazivy) atp., tyto mechnanicky odstraňte. Před vlastní pokládkou proveďte penetraci.

V případě, že chcete aplikovat potah kamenným kobercem na jiné, než nosné betonové nebo minerální podklady, konzultujte svůj záměr se servisním technikem firmy Polymer Color. Kamenné koberce lze aplikovat za specifických podmínek na řadu dalších podkladů. 

Tloušťka kamenného koberce

Jako plnivo v "kamenném koberci" se nejčastěji používají suché křemenné štěrky. Je možné použít i jiná minerální plniva, například mramory, žuly, skla, čedič atd. Použití jiných typů plniv doporučujeme předem ověřit nebo konzultovat s výrobcem. Nepoužívejte vlhké nebo mokré plnivo ani plnivo znečištěné jemnými prachovými podíly. Frakce komerčně prodávaných štěrků jsou obvykle 2-4 mm, 4-8 mm a 3-5 mm. Velikost použitého zrna určuje aplikační vrstvu celé kompozice. Aplikovaná vrstva by měla být nejméně trojnásobkem velikosti zrna. Nelze tedy například z frakce 4-8 mm vytvořit vrstvu 10 mm. Při použité frakci 2-4 mm aplikujte nejmenší tloušťku vrstvy 9 mm. Obvykle se vytváří potah 1 cm. Při aplikaci frakce 4-8 mm aplikujte nejmenší tloušťku 18 mm. Obvykle se tato frakce nanáší v tloušťce 2 cm. Frakce 3-5 mm se aplikuje v tloušťce 16 mm a výše. Specifická hmotnost křemenného štěrku je 1,56 kg/l. Na potah 10 mm silný potřebujete 15,6 kg štěrku na jeden metr čtvereční, na 20 mm silný potah potřebujete 31,2 kg štěrku na jeden metr čtvereční. 

Velmi lehké zatížení

Mezi velmi lehké zatížení patří povlaky pohledových zídek, dekorativní límce plotů, odkládací plochy, ozdobné prvky. Plochy s minimálním namáháním, jako je například termopancíř na málo užívaných bitumenových střechách. Na jedno kilo pojiva (směs epoxidu a tvrdidla) se přidává obvykle 25 kilogramů štěrku. Příklad spotřeby na jeden metr čtvereční:

0,45 kg Polycol 123
0,18 kg Polycol 593
15,6 kg štěrk frakce 2-4 mm pro vrstvu silnou 1 cm

0,67 kg Polycol 123
0,27 kg Polycol 593
23,4 kg štěrk frakce 3-6 mm pro vrstvu silnou 1,5 cm

0,89 kg Polycol 123
0,36 kg Polycol 593
31,2 kg štěrk frakce 4-8 mm pro vrstvu silnou 2 cm

Lehké zatížení

Do lehkého zatížení patří namáhání pochůzností, přenášení břemen, pojízdnost koly, kolovými vozíky, drobnou zahradní technikou, jako jsou například sekačky a malé traktůrky. Často jde o plochy pro zahradní sezení, bazénové límce a podobně. Na jedno kilo pojiva (směs epoxidu a tvrdidla) se přidává obvykle 20 kilogramů štěrku. Příklad spotřeby na jeden metr čtvereční:

0,56 kg Polycol 123
0,22 kg Polycol 593
15,6 kg štěrk frakce 2-4 mm pro vrstvu silnou 1 cm

0,84 kg Polycol 123
0,33 kg Polycol 593
23,4 kg štěrk frakce 3-6 mm pro vrstvu silnou 1,5 cm

1,11 kg Polycol 123
0,45 kg Polycol 593
31,2 kg štěrk frakce 4-8 mm pro vrstvu silnou 2 cm

Střední zatížení

Do skupiny středního zatížení patří například pojezd osobním automobilem, mechanické namáhání běžnou zahradní a zemědělskou technikou. Potahy se středním zatížením se realizují pro plochy jako jsou příjezdy ke garáži, parkovací místa atp. Na jedno kilo pojiva (směs epoxidu a tvrdidla) se přidává obvykle 15 kilogramů štěrku. Z důvodu navýšení mechanické pevnosti povrchu je doporučeno následný den plochu ještě naválečkovat natuženou pryskyřici. Příklad spotřeby na jeden metr čtvereční:

0,74 kg Polycol 123
0,3 kg Polycol 593
15,6 kg štěrk frakce 2-4 mm pro vrstvu silnou 1 cm

1,11 kg Polycol 123
0,45 kg Polycol 593
23,4 kg štěrk frakce 3-6 mm pro vrstvu silnou 1,5 cm

1,49 kg Polycol 123
0,59 kg Polycol 593
31,2 kg štěrk frakce 4-8 mm pro vrstvu silnou 2 cm

Příprava směsi

Kamenný koberec aplikujte na nosný, čistý a napenetrováný podklad. Kamennou směs připravte tak, že nejdříve zamícháte pojivo Polycol® 123 s tvrdidlem Polycol® 593 v hmotnostním poměru 100:40. Směs dobře promíchejte 2-3 minuty tak, abyste do míchané směsi nezapracovávali vzduch. Tuto směs nalijte do připraveného štěrku. Míchejte v míchačkách s oběžnými lopatkami v pevném bubnu nebo vhodným ručním elektrickým míchadlem cca 400 až 500 otáček/minutu, v plastové mísící nádobě. Míchání pojiva a plniva provádějte tak dlouho, dokud není zřejmé, že se dokonale smočilo veškeré plnivo. Hmotu míchejte, nešlehejte. Rozšlehaná hmota nemusí dokonale vyčeřit. Doporučená prováděcí teplota je 15 až 20 °C. Štěrk by měl být zbavený prachových částic (nejlépe praný) a suchý. Níže uvedené poměry plniva a pojiva jsou informativní pro snadný výpočet spotřeby a z ní vyplývající ceny. Nejde však o pevné (neměné) hodnoty. Mechanická pevnost kamenných koberců se mění plynule s plněním pojiva tak, že se zvyšujícím plněním klesá pevnost a také životnost.

- pro dekorativní (velmi lehké), nenamáhané plochy přidáme na 1 kg směsi epoxidu a tvrdidla max. 25 kg štěrku.

- pro pochůzné (lehké) užitné plochy přidáváme na 1 kg směsi epoxidu a tvrdidla max. 20 kg štěrku.

- pro pojízdné (střední) užitné plochy přidáváme na 1 kg směsi epoxidu a tvrdidla max. 15 kg štěrku.

Tužící poměr

Přidání tvrdidla mimo stanovený mísicí poměr vede vždy ke zhoršení mechanických parametrů výsledné kompozice. Tato změna mechanických parametrů probíhá jak při podtužení (nedostatek tvrdidla), tak při přetužení (přebytek tvrdidla) epoxidu. Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Návody však mohou jen právně nezávazně poradit neboť zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Návod nezohledňuje všechny okolnosti, a proto výrobce nemůže ručit za případné škody vzniklé nesprávným pochopením a použitím. Informace o materiálech jsou nepravidelně aktualizovány ve světle nových poznatků, nabytých zkušeností a legislativních změn.

Míchací zařízení

Pro vmíchání pojiva do připraveného štěrku je vhodné požívat pomaluoběžné míchací zařízení nebo míchadlo s plynulou regulací otáček. Obvykle 500-600 otáček za minutu. Zabráníte tak zbytečnému vnesení vzduchu do míchané kompozice. Mísení provádějte do smočení štěrku. Delší doba může vést ke zpěnění pojiva. Dnes značkoví i neznačkoví obchodníci a obchodní sítě nabízí mnoho druhů míchacích zařízení. Pro ilustraci uvádíme například míchadla firmy Makita, Protool, Narex nebo firmy Einhell.

Narex EGM 10-E3 Basic.jpg
Metabo RWE 1020.jpg
Makita UT 1600.jpg
Einhell TE-MX 1600-2 CE.jpg

Míchací vřetena (metly)

Při výběru vlastního vřetene míchadla pro homogenizaci epoxidu a tvrdidla je nutné dbát na to, aby vřeteno svou konstrukcí do homogenizované hmoty nevmíchávalo vzduch. Pro smočení štěrků nebo písků používejte robusní pásková vřetena s velkou intenzitou míchání pro rychlé smočení povrchu plniv a snadný pohyb vřetene horizontálně a vertikálně v mísicí nádobě. Příkladem výrobců páskových metel je například firma Protool, Narex a Kubala s několika typy těchto kvalitních vřeten.

img_7_20100816.jpg
img_7_2010083.jpg
img_7_2010081.jpg
97bd21229275.jpg

Nářadí (hladítka)

Pro pokládku kamenného koberce lze použít jak komerčních nerezových, tak na míru upravených hladítek z produkce různých firem jako například Kubala, Stanley, Festa, Levior a podobně. Plochu hladítka volíme podle aplikační zkušenosti. Větším hladítkem obvykle připravujeme plochu rovnější. Menší hladítka používáme při aplikaci na členitou nebo hůře dostupnou plochu.

Hladítko nerezové Powerfix.jpg
Hladítko nerezové Ciret.jpg
A0pT1E.jpeg
598x354_IUzE3N.jpg

Čištění nářadí

K pokládce používejte vždy kvalitní nerezové hladítko. Obyčejné hladítko může při aplikaci štěrků s ostrým zrnem špinit povrch. Použité nářadí a nádoby očistěte bezprostředně po aplikaci ředidlem S 6300, S 6003 nebo S 6005. Jen s dokonale čistým nářadím je možné bezproblémově natahovat kamenný koberec. Vytvrzenou epoxidovou kompozici lze z nářadí odstranit pouze horkovzdušnou pistolí a mechanickým sejmutím. 

Brýle a štíty

Důležitou ochrannou pomůckou při homogenizaci a aplikacích štěrkopískových hmot jsou ochranné brýle. V současnosti je na trhu snadno dostupná, široká nabídka lehkých plastových brýlí a štítů různé konstrukce.

Ardon V10.jpg
glasses-Talarmade.jpg
Honeywell LG20.jpg
štít Trident.jpg

Rukavice

Při práci s kapalnými pryskyřicemi, tvrdidly a jejich směsmi používejte vždy kvalitní pracovní rukavice. V současnosti je na trhu široká škála pracovních rukavic od těch jednorázových, až po rukavice na vícero použití. Též materiálů, ze kterých jsou vyrobeny je celá řada od gumochých, nitriloých, latexových až po useň kombinovanou s textilem. Správně zvolené rukavice by vás měly primárně ochánit před stykem s technologickými kapalinami. Neměly by omezovat pohyb a snižovat přesnost pracovního úkonu.

rukavice coldpro.jpg
polomacené latex rukavice l3500.jpg
CXS BRita White.jpg
CXS Brita black.jpg

Dilatace

Při aplikacích na rozsáhlejších plochách je nutné přiznat dilatace. Při jejich umísťování se orientujte podle dilatcí v podkladním betonu. Pokud je betonový podklad nemá přiznány, využijte divokých prasklin k jejich přeměně v dilatační celky. Nejvhodnější je použití kovových dilatačních profilů. Nepoužívejte profily plastové, neboť je lze snadno poškodit. Z dekorativních a mechanických důvodů je též vhodné použít kovové ukončovací profily i pro ohraničení dané plochy. Profily si před vlastní pokládkou přilepte k podkladu například epoxidovým tmelem Polycol® 609 + Polycol® 568 v poměru 100:20 hmotnostních dílů. Lištu nelepte celoplošně, ale na terčíky, aby pod lištami mohla protékat voda. Divokou prasklinu v podkladu sešijte nebo ji převeďte dilatační lištou na dilataci. Praskliny ve štěrkovém koberci bývají nevzhledné a jejich oprava komplikovaná. Přilepené dilatační lišty nebo ohraničení, pak slouží při vlastní pokládce k držení roviny celé aplikované plochy. 

Svislé plochy

První způsob potahu svislé plochy je pomocí bednění. Při tomto způsobu je nutné nejprve připravit vhodné bednění, které nezapomeňte naseparovat. Jako separační vrstvu je možné použít například smršťovací folii, kterou kolem šalovací desky omotáte. Epoxidové kompozice vytváří se dřevem nerozpojitelný spoj, který způsobí problém při odšalování bednění. Mezeru mezi šalováním a svislou plochou dělejte nejlépe na tloušťku alespoň dvou zrn použitého plniva.

Druhý způsob je natažení kamenného koberce na svislou plochu přímo. Nejprve svislý podklad potáhněte adhezním tmelem, do kterého rovnou natahujte thixotropizovanou směs kamenného koberce. Podle použitého plniva (mramor, křemen, volte tloušťku tmelu na svislé ploše a stupeň tixotropizace kamenného koberce bílými sazemi PP.

Třetí variantou je příprava desek z kamenného koberce, které pak na místě aplikace nařežte na požadovanou velikost a tvar a ke svislé ploše přilepte například tmelem Polycol® 609 tuženým tvrdidlem Polycol® 568.

Teplota při aplikaci

Při pokládkách štěrkových povlaků v teplých měsících, je vhodné mít pryskyřici, tvrdidlo a štěrky uskladněné v chladu a stínu. Rychlost vytvrzování je závislá na třech teplotách. Teplotě vzduchu, teplotě podkladu a teplotě materiálu. Vzhledem k tomu, že teplotu vzduchu a teplotu podkladu lze regulovat jen obtížně, je možné si prodloužit dobu zpracování jen chladnými surovinami. Po smísení všech složek je nutné co nejrychleji hmotu rozprostřít na plochu, nenechávat ji v nádobě a provést její uhlazení. V chladných obdobích je situace obrácená. Teplota vzduchu a podkladu může být v nočních hodinách až nevhodná, neboť teploty začnou klesat pod 10 °C a reakce se významně zpomaluje, až se může zastavit. Z tohoto důvodu je dobré mít pryskyřici, tvrdidlo a štěrky uskladněné v teple. Po smísení všech složek vzniklou hmotu chvíli nechte v nádobě, aby částečně naskočila reakce epoxidu s tvrdidlem. Tuto hmotu pak opět co nejrychleji rozprostřete na plochu, a proveďte její uhlazení.

Vzhledem k tomu, že aplikace štěrkových potahů vyžaduje určitou zpracovatelskou zručnost, zkušenost a návyky je potřeba posoudit doby a teploty individuálně pro konkrétní pokládku. Optimální teploty pro pokládku polymerbetonových kompozic jsou mezi 15 a 20 °C. Při nižších teplotách se prodlužuje doba pro vytvrzení a při vyšších teplotách se zkracuje doba zpracování.Vždy si připravujeme jen takové množství kompozice, které jsme schopni při 20 °C zpracovat do cca půl hodiny. Tímto údajem není myšlena doba po zamísení v obalu, ale doba úpravy hmoty na podlaze nebo podložce. Doba v obalu je významně kratší a je závislá na množství hmoty v obalu a okolní teplotě vzduchu. Podklad od natužené kompozice odebírá reakční teplo a tím prodlužuje dobu zpracování.

Pokud je podklad příliš studený je schopen významně prodloužit celý proces zesítění a následné pochůznosti a pojízdnosti. Tím se též posunuje doba potřebná pro výsledné vytvrzení, a s tím související plné mechanické a chemické užívání.

Vliv vody

V potahu kamenným kobercem probíhá reakce epoxidového pojiva s tvrdidlem. Tato reakce pokračuje i v době, kdy už je povlak aplikován. Při normální teplotě je druhý den povlak pochůzný a plné mechanické parametry a zesítění pojivové kompozice dosahuje po sedmi dnech. Pokud do nedostatečně vytvrzené kompozice vnikne voda, dochází k emulgaci a kompozice většinou nerovnoměrně zbělá. Tato barevná změna vede k pohledovému znehodnocení povlakové vrstvy. Z tohoto důvodu provádějte exteriérové aplikace vždy za takového počasí, kdy nehrozí, že do čerstvě nataženého povlaku naprší. Stupeň zesítění, kdy již k poškození nedochází je individuální a závisí na teplotě, podkladu a prostředí. Za normálních podmínek je to 24 hodin. Při interiérových aplikacích je možnost mytí podlahy opět závislá na teplotě podkladu a prostoru a celkovému zesítění kompozice. 

Kamenný koberec neslouží jako hydroizolační vrstva. Bez zalití jde o povlak drenážní, který vodu odvádí v mase své vrstvy.

Žloutnutí

Obecnou vlastností vytvrzených epoxidových kompozic je jejich postupné žloutnutí v průběhu času. Všechny epoxidové kompozice žloutnou. Některé rychleji a některé pomaleji. Žloutnutí je závislé na použité pryskyřici, tvrdidle, namáhání UV zářením a teplem. Pro výše uvedenou epoxidovou kompozici je dodáváno tvrdidlo s pomalým žloutnutím. Působení ultrafialového a infračerveného záření ve venkovním prostředí nelze zabránit. Přirozené žloutnutí je možné omezit přelakováním vhodným polyuretanovým lakem. Při aplikacích v interiérech je dominantní podíl ultrafialové složky odfiltrován sklem oken, ale část UV proniká i do obytných prostor. U pokládek přírodních štěrkových potahů rozhoduje o výsledné barevnosti různorodost barev v ložisku těžby. Pro aplikace v exteriéru doporučujeme přelakovat plochu transparentním lakem Polycol® 324 PU vytvrzovaným tvrdidlem Polycol® 570 PU. Laková vrstva zpomalí žloutnutí způsobené UV zářením a chrání epoxidové pojivo před křídováním.

Zalévání kamenného koberce

Štěrkové potahy aplikované v designových interiérech jsou často investorem žádané v provedení zcela zalitém v pryskyřici. Na zalití kamenného koberce v tloušťce jeden centimetr na jednom metru čtverečním je potřeba pro vyplnění mezerovitosti cca 3,5 kg natužené epoxidové kompozice. Pro zalévání se používá epoxidová kompozice s nízkou viskozitou Polycol® 117 L s tvrdidlem Polycol® 593. Vlitím takového množství kompozice do štěrkového potahu vznikne vyplněná vrstva k vrchním kamínkům. 

Gelování kamenného koberce

Gelování je jiným způsobem uzavírání kamenného koberce z důvodu navýšení snadnosti údržky a hygieny. Do povrchu kamenného koberce je zapravena dvousložková epoxidová kompozice gelové konzistence. Gel se natahuje nejsnáze hladítkem s gumovým břitem a vyplňuje prostor mezi prvním a druhým zrnem povrchu. Jeho spotřeba je závislá na zrnu kamenného koberce. Pro frakci 2-4 mm je to 0,8-1,0 kg/m2. Pro frakci 4-8 mm je to 1-1,3 kg/m2. Gelování je proti uzavírání zalitím levnější, ale je technologicky obtížnější, protože se pracuje s materiálem konzistence gelu a vyžaduje větší aplikační zručnost.

Stěrka gumová Kubala.jpg
Stěrka.jpg
Stěrka 3.jpg

Střešní termopancíř

Aplikace štěrkového potahu na plochých střechách má tři základní funkce. Funguje jako ochranná vrstva, stabilizační vrstva a provozní vrstva. Základní funkcí ochranné vrstvy je prodloužení životnosti povlakových krytin ochranou před UV zářením, vysokými teplotami vznikajícími na střeše, mechanickým poškozením hydroizolace apod.  Tato vrstva je integrována přímo na asfaltovém pásu ve formě ochranného potahu. Pokud není realizováno mechanické kotvení vrstev střešního pláště nebo jejich lepení, štěrkový potah se užívá pro zajištění polohy vrstev střešního pláště proti působení sání větru apod. jako vrstva stabilizační. Provozní vrstva nebo souvrství umožňuje využití střechy jako pochůzných střešních zahrad apod. Principem provozních střech je skladba střešního pláště po hydroizolační vrstvu, na kterou se navrhuje potah ze štěrkové nebo štěrkopískové, případně pískové kompozice. Jednoduchou provozní vrstvu navrhujeme i lokálně na nepochůzných střechách, aby byla umožněna kontrola a údržba střechy a případných technologických zařízení umístěných na střeše.
Aplikační tloušťka při použití štěrku 2-4 mm je minimálně 1 cm, kdy střecha je trvale zatížena 16 kg na jeden metr čtvereční. Pro štěrky frakce 4-8 je aplikační tloušťka minimálně 1,8 cm. Při této tloušťce je střecha zatížena 27 kg najeden metr čtvereční.  Aplikaci je nutné provádět na nosných podkladech zbavených separačních volných částic, aby se pryskyřice mohla zakotvit do bitumenového pásu. Při aplikacích, kdy kamenný koberec současně slouží jako pochůzná a užitná plocha provádějte aplikaci v tloušťce 3 cm dle kvality podkladu.