Materiálový rozpočet nátěrů

Rozpouštědlové a bezrozpouštědlové nátěrové hmoty.

Rozpouštědlový nátěr Polycol 301

Rozpouštědlové nátěry, mezi něž patří i epoxidový nátěrový systém Polycol® 301 je nutné nanášet ve dvou nebo více vrstvách. Nepřípustná je aplikace jedné silné vrstvy. Rozpouštědla přítomná v nátěrové hmotě by mohla zůstat uvězněna v nanesené vrstvě. Jejich uvěznění sebou nese mechanické změny nátěrového filmu. Spotřeba nátěrového systému se mění v závislosti na savosti podkladu. Z toho důvodu doporučujeme podklad nejprve dobře napenetrovat. Druhým faktorem ovlivňujícícm spotřebu je aplikační nářadí. Doporučujeme používat Nylonový váleček s délkou chlupu 4 - 6 mm. Třetím faktorem je technika vlastního nanášení, kdy při větším tlaku na váleček spotřeba nátěrové hmoty klesá a při menším tlaku na váleček naopak stoupá.

.

Kalkulačka orientační spotřeby


Plocha v m2
Nízká spotřeba
... kg
Střední spotřeba
... kg
Vysoká spotřeba
... kg

Poznámka

- Spotřeba nátěrové hmoty na první nátěr při nízké spotřebě je 0,15 kg/m, při střední spotřebě je 0,2 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,25 kg/m2.

- Spotřeba nátěrové hmoty na druhý nátěr při nízké spotřebě je 0,1 kg/m, při střední spotřebě je 0,15 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,2 kg/m2.

- Celková spotřeba nátěrové hmoty na dvě nátěrové vrstvy při nízké spotřebě je 0,25 kg/m, při střední spotřebě je 0,35 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,45 kg/m2.

 

Bezrozpouštědlový nátěr Polycol 321

Bezrozpouštědlové nátěry, mezi něž patří i epoxidový nátěrový systém Polycol® 321 lze nanášet v jedné nebo více vrstvách libovolné tloušťky vrstvy. Obvykle se aplikuje v jedné vrstvě. Spotřeba nátěrového systému se mění v závislosti na savosti podkladu. Z toho důvodu doporučujeme podklad nejprve dobře napenetrovat. Druhým faktorem ovlivňujícícm spotřebu je aplikační nářadí. Doporučujeme používat Nylonový váleček s délkou chlupu 4 - 6 mm. Třetím faktorem je technika vlastního nanášení, kdy při větším tlaku na váleček spotřeba nátěrové hmoty klesá a při menším tlaku na váleček naopak stoupá.

.

Kalkulačka orientační spotřeby


Plocha v m2
Nízká spotřeba
... kg
Střední spotřeba
... kg
Vysoká spotřeba
... kg

Poznámka

Spotřeba nátěrové hmoty na nátěr při nízké spotřebě je 0,3 kg/m2, při střední spotřebě je 0,4 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,6 kg/m2. Nátěrovou hmotu lze aplikovat v jednom kroku v jakékoliv tloušťce, ale obvykle se neaplikuje více nez 0,8 kg/m2.

 

Střešní nátěr Polycol 384

Rozpouštědlový epoxyesterový jednosložkový nátěr Polycol® 384 se nanáší v jedné nebo ve dvou vrstvách. Dvojnásobný nátěr má vyšší ochrannou schopnost a delší životnost. Nelze aplikovat jednu silnou vrstvu. Rozpouštědla přítomná v nátěrové hmotě by mohla zůstat uvězněná v nátěrovém filmu a způsobit snížení parametrů ochranného filmu. Spotřeba nátěrového systému se mění v závislosti na savosti podkladu. Druhým faktorem ovlivňujícícm spotřebu je aplikační nářadí. Doporučujeme používat Nylonový váleček s délkou chlupu 4 - 6 mm. Třetím faktorem je technika vlastního nanášení, kdy při větším tlaku na váleček spotřeba nátěrové hmoty klesá a při menším tlaku na váleček naopak stoupá. Pozor, druhý nátěr lze provést až po protvrdnutí prvního nátěru.

.

Kalkulačka orientační spotřeby


Plocha v m2
Nízká spotřeba
... kg
Střední spotřeba
... kg
Vysoká spotřeba
... kg

Poznámka

- Spotřeba nátěrové hmoty na první nátěr při nízké spotřebě je 0,15 kg/m2, při střední spotřebě je 0,2 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,25 kg/m2

- Spotřeba nátěrové hmoty na druhý nátěr při nízké spotřebě je 0,1 kg/m2, při střední spotřebě je 0,15 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,2 kg/m2

- Celková spotřeba nátěrové hmoty na dva nátěry při nízké spotřebě je 0,25 kg/m2, při střední spotřebě je 0,35 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,45 kg/m2

 

Antikorozní nátěr Polycol 385

Rozpouštědlový epoxyesterový jednosložkový nátěr Polycol® 385 s antikorozní přísadou se nanáší v jedné nebo ve dvou vrstvách. Dvojnásobný nátěr má vyšší ochrannou schopnost a delší životnost. Nelze aplikovat jednu silnou vrstvu. Rozpouštědla přítomná v nátěrové hmotě by mohla zůstat uvězněná v nátěrovém filmu a způsobit snížení parametrů ochranného filmu. Spotřeba nátěrového systému na nesavém podkladu je ovlivňována použitým nářadím. Doporučujeme používat Nylonový váleček s délkou chlupu 4 - 6 mm. U členitého povrchu štětec. Dalším faktorem je technika vlastního nanášení, kdy při větším tlaku na váleček spotřeba nátěrové hmoty klesá a při menším tlaku na váleček naopak stoupá. Pozor, druhý nátěr lze provést až po protvrdnutí prvního nátěru.

.

Kalkulačka orientační spotřeby


Plocha v m2
Nízká spotřeba
... kg
Střední spotřeba
... kg
Vysoká spotřeba
... kg

Poznámka

- Spotřeba nátěrové hmoty na první nátěr při nízké spotřebě je 0,1 kg/m2, při střední spotřebě je 0,15 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,2 kg/m2

- Spotřeba nátěrové hmoty na druhý nátěr při nízké spotřebě je 0,1 kg/m2, při střední spotřebě je 0,15 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,2 kg/m2

- Celková spotřeba nátěrové hmoty na dva nátěry při nízké spotřebě je 0,2 kg/m2, při střední spotřebě je 0,3 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,4 kg/m2