Materiálový rozpočet penetrací

Rozpouštědlové a bezrozpouštědlové epoxidové penetrace.

Rozpouštědlová penetrace Polycol 225

Rozpouštědlová penetrace Polycol® 225 se aplikuje nejčastěji v jedné vrstvě. Spotřeba penetrace se primárně mění v závislosti na savosti podkladu. S ohledem na rozpouštědlový systém doporučujeme používat Nylonový váleček s délkou chlupu 4 - 6 mm. Dalším faktorem je technika vlastního nanášení. Správně penetrovat je podklad nasytit do nenasávavosti, ale na povrchu nesmí být kaluže nebo významná laková vrstva. Cementové nivelační hmoty mají nižší nasákavost než standardní beton. Anhydrity mají nasákavost vyšší.

.

Kalkulačka orientační spotřeby


Plocha v m2
Nízká spotřeba
... kg
Střední spotřeba
... kg
Vysoká spotřeba
... kg

Poznámka

Celková spotřeba natužené penetrační kompozice při nízké spotřebě je 0,2 kg/m2, při střední spotřebě je 0,3 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,4 kg/m2.

Vodou ředitelná penetrace Polycol 261

Vodou ředitelná penetrace Polycol® 261 se aplikuje nejčastěji v jedné vrstvě. Spotřeba penetrace se mění v závislosti na savosti podkladu. S ohledem na vodní systém doporučujeme používat Nylonový váleček s délkou chlupu 4 - 6 mm. Správně napenetrovaný podklad je nasycen do nenasávavosti, ale na povrchu nejsou kaluže nebo významná laková vrstva. Cementové nivelační hmoty mají nižší nasákavost než standardní beton. Anhydrity naopak mají nasákavost vyšší.

.

Kalkulačka orientační spotřeby


Plocha v m2
Nízká spotřeba
... kg
Střední spotřeba
... kg
Vysoká spotřeba
... kg

Poznámka

Celková spotřeba natužené penetrační kompozice při nízké spotřebě je 0,2 kg/m2, při střední spotřebě je 0,3 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,4 kg/m2.

Bezrozpouštědlová penetrace Polycol 264

Bezrozpouštědlové penetrace Polycol® 264Polycol® 264 wetPolycol® 264 fast a Polycol® 264 oily se aplikují v jedné vrstvě. Spotřeba penetrace se mění v závislosti na savosti podkladu. Druhým faktorem ovlivňujícícm spotřebu je aplikační nářadí. Doporučujeme používat Nylonový váleček s délkou chlupu 4 - 6 mm. Třetím faktorem je technika vlastního nanášení, kdy při větším tlaku na váleček spotřeba penetrace klesá a při menším tlaku na váleček naopak stoupá.

.

Kalkulačka orientační spotřeby


Plocha v m2
Nízká spotřeba
... kg
Střední spotřeba
... kg
Vysoká spotřeba
... kg

Poznámka

Celková spotřeba natužené penetrační kompozice při nízké spotřebě je 0,2 kg/m2, při střední spotřebě je 0,250 kg/m2 a při velké spotřebě je 0,3 kg/m2.